Bavljenje umjetnošću i potreba za kreativnim izražavanjem oduvijek su dio mene.

Crtam, pišem, fotografiram…i svakodnevno otkrivam nove načine izražavanja. Znatiželjna sam i uvijek je izazov u kojem smjeru krenuti.

No, bez obzira na smjer, put uvijek započinje unutarnjom iskrom, iskrom koja raste i razvija se u ideju, viziju, objekt.

Često se ideje ne materijaliziraju onako kako su zamišljene, svaki misaoni oblik sadrži svoje vlastite definicije stvarnosti, ali na kraju zauzmu neku formu. I sa praksom, ta forma biva sve sličnija početnoj ideji, sve stvarnija…

Ovo je više od hobija. Svaki nastali komad produkt je kreativnosti i ljubavi koje izviru iz unutarnje potrebe za stvaranjem.